TeriDoveהרחקת יונים - פרויקטים בארץ - מפעלים

גאווה ישראלית

פרויקטים בארץ

- מפעלים -

מפעלי הברום

מפעלי הברום

הרחקת יונים ממחסנים, מתקני עבודה, קונסטרוקציה ועגורנים.

חברת אבגול

חברת אבגול

הרחקת יונים מארובות המפעל ומניעה של פגיעה בארובות ובצ'ילרים מתחתם.

חברת כל-מוביל

כל-מוביל מרצדס

הרחקת יונים מרשת מוסכים כל-מוביל מרצדס

חברת יקבי-כרמל

חברת יקבי-כרמל

הרחקת יונים מרמפת העמסה של מחסני אחסון והפצת סחורה.

מובילי דרור

מובילי דרור

הרחקת יונים ממחסנים.

החברה להגנת הסביבה

החברה להגנת הסביבה

הרחקת יונים ממחסנים וקונסטרוקציה.

חברת מילופרי

חברת מילופרי

הרחקת יונים ממחסנים וקונסטרוקציה.

מילואות

חברת מילואות

הרחקת יונים, מניעת הגעתן לגג וניפוץ חלונות המשרדים.

חברת אוסם

חברת אוסם

הרחקת יונים ממפעלי חברת אוסם בכל הארץ.

רותם אמפרט - נגב

חברת רותם אמפרט

הרחקת יונים ממחסנים ומתקנים בחברת רותם אמפרט.

חברת שמטל

חברת שמטל

הרחקת יונים ממחסני עצים ואחסון סחורה.

חברת תוסף

חברת תוסף

הרחקת יונים, מניעת הגעתן לגג, למשרדי החברה ולמחסני הייצור והאחסון.

חברת יקבי-יתיר

חברת יקבי-יתיר

הרחקת יונים ממתקן לייצור יין ומסככת הסילו.

חברת פז

חברת פז - חוף שמן

הרחקת יונים מרחבת התידלוק ועמדת כיבוי אש

חברת פז-בן גוריון

חברת פז - נמל תעופה בן גוריון

הרחקת יונים מרחבת התידלוק ועמדת כיבוי אש

חזרה
Nir Bacshy, TeriDove© 2004-2021    :     Nir@teridove.com     |     Bacshy.Gabi@gmail.com