TeriDoveהרחקת יונים - פרויקטים בארץ - חברות ממשלתיות

גאווה ישראלית

פרויקטים בארץ

- חברות ציבוריות וממשלתיות -

חברת חשמל

חברת חשמל ישובים בצפון

הרחקת יונים מעמוד מתח גבוהה הקרוב לבתי מגורים בגבעת אבני, מניעת ניתוקי חשמל בישובי הצפון והגנה על הסביבה

חברת מקורות

חברת מקורות   סכר הירמוך

הרחקת יונים מאזור סכר הירמוך בנהר הירדן. הגנה ושמירה על האתר, מניעת קינון של יונים ופגיעה בכבלים של הסכר

חברת חשמל

חברת החשמל מרכז הוד השרון

הרחקת יונים מעמוד מתח גבוה ליד בית-הספר ובתי מגורים בהוד השרון. מניעת נפילות חשמל וסיכון של הסביבה

מכבי-אש חיפה

תחנת כיבוי-אש חיפה

הרחקת יונים מסככת רכבי הכיבוי בתחנת כיבוי-אש מחוז חיפה

כלא-נווה תרצה

כלא נווה תרצה

הרחקת יונים מאזור בדיקת הרכבים של הכלא

בסיס צהל - נימרה

צה"ל - נימרה

הרחקת יונים מאזור סככת תיקון מלגזות

בית חולים רמבם חיפה

ביה"ח רמב"ם חיפה

הרחקת יונים ממבנה מרפאות "בדיקות תקופתיות" ומהמחלקה האנקולוגית

חברת מקורות

חברת מקורות   אתר כרמיאל

הרחקת יונים מאזורי הסילו והמסננים ושמירה על נקיון האתר

תחנת כיבוי אש - מוצקין

תחנת כיבוי אש מוצקין

הרחקת יונים מתחנת כיבוי אש מוצקין

בסיס צהל - בקעות

צה"ל - בקעות

הרחקת יונים מאזור סככת תיקון נגמשים

תחנת כיבוי אש - ירושליים

״תחנת כיבוי אש - ירושלים״

הרחקת יונים ממבנה מתחנת כיבוי אש ירושלים - תחנת הלאום

אתר אשכול - מקורות

חברת מקורות - אתר אשכול

הרחקת יונים מאזור בריכות טיהור

חזרה
Nir Bacshy, TeriDove© 2004-2021    :     Nir@teridove.com     |     Bacshy.Gabi@gmail.com